Από το Τεχνικό Γραφείο Παναγιώτης Κυβετός ζητείται υπάλληλος με εμπειρία στο Αρχιτεκτονικό Σχέδιο