Ασφαλιστικός Όμιλος στη Ζάκυνθο επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο γραφείου