Η εταιρεία PEUGEOT ΠΑΣΤΡΑΣ ζητά έμπειρο μηχανικό αυτοκινήτων