Ζητείται υπάλληλος με γνώσεις αγγλικών για τουριστικό γραφείο