Από το ”The Bay Hotel+Suites 5*” ζητείται προσωπικό για την λάντζα