Ζητείται πωλητής ή πωλήτρια από το κατάστημα οπτικών Eyesite optics.