Απο την εταιρεία “ΚΛΗΜΑ ΓΡΑΜΨΑ ΕΠΕ” Οινοποιείο ζητείται προσωπικό