Από το πρατήριο άρτου – ζαχαροπλαστικής «Agano» ζητείται προσωπικό