Από Πανελλαδικό Εκπαιδευτικό Οργανισμό στη Ζάκυνθο ζητούνται για εργασία απόφοιτοι Πανεπιστημίου