Από την εταιρεία «Ραψομανίκης Glass AE» ζητείται υπάλληλος