Από την εταιρεία “ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΕ” ζητείται προσωπικό