Η SMK GROUP Αμπελάς, επιθυμεί να προσλάβει Σύμβουλο Πώλησης Ηλεκτρολογικού Υλικού