Από το ξενοδοχείο ΚΟΝΤΕΣΑ στην Ζάκυνθο, στην περιοχή Αργάσι ζητείται προσωπικό