Από την εταιρεία ΙΟΝΙΑΝ TRANSPORT στην περιοχή Αεροδρομίου ζητείται προσωπικό