Από εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων στο αεροδρόμιο ζητείται μηχανικός αυτοκινήτων – βοηθός