Η MSPS, εταιρεία ολοκληρωμένων υπηρεσιών Marketing & Πωλήσεων, αναζητά «Στέλεχος Πωλήσεων» με έδρα τη Ζάκυνθο