Από την εταιρεία «Ραψομανίκης Glass AE» ζητούνται υπάλληλοι