Ζητείται προσωπικό από μάντρα αναψυκτικών – κάβα ποτών