Από λογιστικό γραφείο ζητείται λογιστής ή βοηθός λογιστή