Από την AVE MEDICAL Ιατρική Εταιρεία ζητούνται για εργασία νοσηλευτές – νοσηλεύτριες – ιατροί