Από συνεργείο αυτοκινήτων ζητείται μηχανικός και βοηθός μηχανικού