Από βιοπαθολογικό ιατρείο-εργαστήριο ζητείται παρασκευάστρια