Ανακοίνωση κενών θέσεων εργασίας από τη Skyserv, για επίγεια εξυπηρέτηση πελατών αεροσκαφών