Τα καταστήματα Γρηγόρης : Πλατεία Σολωμού – Φλώκα – Γαϊτάνι ζητούν να προσλάβουν