Ζητούνται δύο άτομα ηλικίας 24 – 30 ετών, για τη στελέχωση της γραμματειακής υποστήριξης γραφείου πωλήσεων μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας στο νησί