Από την εταιρεία MICHALOPOULOS SA (LOGISTICS) ζητείται προσωπικό