Από την εταιρεία Ionian Express Cargo ζητούνται υπάλληλοι για μόνιμη εργασία