Πώληση ισογείου καταστήματος στο κέντρο της Ζακύνθου