Από το Φροντιστήριο Αγγλικών «Νίκη Κομιώτη» ζητείται προσωπικό