Ο Όμιλος B&F στο πλαίσιο της ανάπτυξής του αναζητεί Πωλήτρια/ή Λιανικής