Ζητείται υπάλληλος για μόνιμη απασχόληση σε ενεχυροδανειστήριο στη Ζάκυνθο