Νέες θέσεις εργασίας για την επιχείρηση ΚΑΤΕΒΑΣ ΤΖΑΜΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ στο κατάστημα της Ζακύνθου