Εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τουριστικό κλάδο με έδρα τον Άγιο Σώστη Ζακύνθου ζητά: Βοηθό Λογιστή & Συντηρητή/Γενικών Καθηκόντων