Ζητείται βοηθός λογιστή από εταιρεία ανακύκλωσης στη Ζάκυνθο