Από την εταιρεία «Ραψομανίκης Glass AE» ζητείται τεχνίτης με γνώσεις κοπής τζαμιών για μόνιμη απασχόληση