Η VEDICOR ΖΗΤΑ για πρόσληψη 2 άτομα για υπηρεσίες βραδινού πατρόλ στην Ζάκυνθο