Ενοικιάζεται εστιατόριο πολυετούς λειτουργίας ακριβώς στο κέντρο του Αργασίου