Μεγάλη εταιρεία στον χώρο του τουρισμού αναζητεί προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών