Από το τουριστικό γραφείο «My tours» ζητείται προσωπικό