Καθηγήτρια φιλόλογος παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου