Εκπαίδευση

19/03/2022

Παραδίδονται μαθήματα Αγγλικών και Γαλλικών

Αγγλικά και Γαλλικά παραδίδονται από πτυχιούχο Γαλλικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και κάτοχο Proficiency Cambridge και Michigan. Πληρ. στα τηλ.: 6947820408
23/02/2022

Καθηγήτρια φιλόλογος παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου

Καθηγήτρια φιλόλογος, πτυχιούχος Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές προσιτές. Πληρ. στο τηλ.: 6947684328.