Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Η εφημερίδα Ημέρα, που αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας Σπύρος Καμπιώτης & ΣΙΑ ΟΕ, καλεί τους επισκέπτες / χρήστες του ιστοτόπου αγγελιών της (www.aggelies.imerazante.gr) να διαβάσουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους & προϋποθέσεις χρήσης και να προβούν σε επίσκεψη / χρήση των σελίδων και υπηρεσιών αυτού του ιστότοπου, μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Η περιήγηση στο www.aggelies.imerazante.gr και η χρήση των υπηρεσιών του συνιστά έμπρακτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

Οι κατωτέρω όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του ιστότοπου www.aggelies.imerazante.gr. Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι δε επισκέπτες / χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση του, τεκμαίρεται ότι τις έχουν διαβάσει και τις αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του www.aggelies.imerazante.gr (συμπεριλαμβανομένων -ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά- αγγελιών, κειμένων, ειδήσεων, άρθρων, φωτογραφιών, videos, γραφικών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, εμπορικών σημάτων, διακριτικού τίτλου, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων), διατίθενται στους επισκέπτες του ιστότοπου αυστηρά για προσωπική τους χρήση και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπεται από τις Εθνικές και Διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή εμπορικά σήματα ή διακριτικά τρίτων). Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση / download, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά, χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ιστότοπου και της εταιρείας Σπύρος Καμπιώτης & ΣΙΑ ΟΕ.

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης του www.aggelies.imerazante.gr οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.aggelies.imerazante.gr. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ιστότοπο, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών του από τον επισκέπτη / χρήστη, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής ευθύνης του επισκέπτη / χρήστη. Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο κατά κάποιου επισκέπτη / χρήστη για την διακοπή τυχόν παραβατικής συμπεριφοράς ή πράξης και την αποτροπή της επανάληψής της στο μέλλον, καθώς και για την διεκδίκηση αποζημίωσης από τον επισκέπτη / χρήστη για κάθε προκληθείσα ζημία.

Αποκλεισμός ευθύνης

• Ο ιστότοπος, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής της χρήσης του ιστότοπου.
• Οι πληροφορίες, τα κείμενα και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται ο ιστότοπος, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.
• Ο ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση επικοινωνίας των επισκεπτών με τρίτους παρόχους αγαθών ή υπηρεσιών που διαφημίζονται ή καταχωρούν αγγελίες στο www.aggelies.imerazante.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή ή άλλη σχέση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους.
• Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο δεν αποτελούν σε καμμία περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, παρότρυνση, συμβουλή, προτροπή ή υπόδειξη προς ενέργεια ή παράλειψη ούτε μπορούν να στηρίξουν ή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε τέτοιο σκοπό, ρητά αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του ιστότοπου.
• Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες / χρήστες του.
• Ο ιστότοπος σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται, και συνεπώς δεν ευθύνεται, για την αδιάκοπη και άνευ σφαλμάτων παροχή των υπηρεσιών ή/και του περιεχομένου του, ούτε την απουσία κακόβουλου λογισμικού προερχόμενου από τρίτους, ιών ή άλλων επιζήμιων στοιχείων, είτε πρόκειται για τον διαδικτυακό τόπο του www.aggelies.imerazante.gr, είτε για κάποιο άλλο διαδικτυακό τόπο / ιστοσελίδα ή server στον οποίο παραπέμπει με σύνδεσμο (hyperlink) ή διαφημιστική καταχώρηση ή μέσω του οποίου λαμβάνεται περιεχόμενο.
• Ο ιστότοπος σε καμια περίπτωση δεν ευθύνεται έναντι των επισκεπτών / χρηστών βάσει οποιουδήποτε νομικού συλλογισμού που αφορά σε ειδικές, τυχαίες, προκαλούμενες, επιβαλλόμενες ως ποινή ή παραδειγματισμό, ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση του www.aggelies.imerazante.gr, ακόμη κι αν είναι ενημερωμένος για την πιθανότητα πρόκλησης αυτών των ζημιών.
• Ο ιστότοπος δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων που ελέγχονται από τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), τα οποία επιλέγει να επισκεφθεί ο επισκέπτης μέσω σύνδεσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών καταχωρήσεων που φιλοξενούνται στο www.aggelies.imerazante.gr. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, οι επισκέπτες οφείλουν να απευθύνονται ευθέως στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες. Ο ιστότοπος σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των σελίδων αυτών, ούτε συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

• Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του ιστότοπου www.aggelies.imerazante.gr διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού, όσο και του Ευρωπαικού Δικαίου. Η χρήση του ιστότοπου υποδηλώνει την πλήρη συναίνεση των χρηστών και την ανεπιφύλακτη συμφωνία τους με την Πολιτική Απορρήτου του.
• Στην περίπτωση των συνδέσμων (hyperlinks) και των διαφημιστικών καταχωρήσεων που παραπέμπουν σε άλλους διαδικτυακούς τόπους, ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι διαθέτουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις, που οι χρήστες οφείλουν να διαβάσουν.

Επιπλέον όροι και προϋποθέσεις

• Οι επισκέπτες / χρήστες των σελίδων και των υπηρεσιών του www.aggelies.imerazante.gr οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλουν να μην κάνουν χρήση του ιστότοπου. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχονται και παραχωρούν τη συγκαταθεσή τους.
• Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του ιστότοπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση κάποιου επισκέπτη / χρήστη, ο συγκεκριμένος επισκέπτης / χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον ιστότοπο στην περίπτωση που αυτός υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.
• Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις θεμελιώνονται ή προκύπτουν απο αυτούς, ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων και προϋποθέσεων. Το παρόν, όπως εκάστοτε τυχόν τροποποιείται κατά τα ανωτέρω, αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ιστότοπου www.aggelies.imerazante.gr και των επισκεπτών / χρηστών του. Καμία τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων της συγκεκριμένης συμφωνίας δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.